Lean Worker Website
Documenten menu

Vrije documentatie

Op deze site kunt u veel documentatie, handleidingen en uitleg vinden over lean manufacturing, gemba kaizen en continu verbeteren. Documenten zijn te vinden onder het menu links op de pagina.

Deze documentatie kunt u downloaden en vrij gebruiken, onder voorwaarde dat u de licentie respecteert. De licentie kunt u hieronder lezen en u kunt ook een pdf versie downloaden.


 

Leanworker vrije documentatie licentie, versie 2

De tekst van deze licentie mag vrij gebruikt worden, maar mag niet gewijzigd worden.

Voor documentatie uitgebracht onder de leanworker vrije documentatie licentie, versie 1 & 2 geldt:

-1-
U bent vrij om deze documentatie te wijzigen, te vermenigvuldigen en te verspreiden. Zowel voor privé, educatief of zakelijk gebruik.
De documentatie blijft echter in alle gevallen vrij.

-2-
Op elke blad is de volgende voettekst opgenomen, die niet verwijderd mag worden.

© 2009 Struiksma OTV 06-21220930 http://www.leanworker.nl
Uitgebracht onder de leanworker vrije documentatie licentie, versie 2

-3-
Als de vrije documentatie samengevoegd wordt met andere documentatie, dan blijft het vrije deel, vrij.

-4-
Als u de vrije documentatie verbetert, aanvult of op ander manier wijzigt dan blijft het document vrij.

-5-
Als u delen van een vrij document of het geheel, kopieert en gebruikt, dan moet de voettekst ook gekopieerd worden.
Kopie van delen of geheel blijven vrij.

Leanworker vrije documentatie licentie versie 2