Lean Worker Website
Documenten menu

Wat kan leanworker u bieden

Continu verbeteren invoeren

De organisatie het continu verbeteren leren. Een hands-on aanpak, waarbij mensen naar behoefte worden getraind. Het leren is vooral gebaseerd op doen van verbeterprojecten

Simpel ISO.

Past een kwaliteitshandboek op 6 (A4) blaadjes.
Ja dat past en dat systeem werkt en is heel makkelijk te onderhouden.

5S invoeren.

Sorteren, schoonmaken, schikken, standaard maken en standaard volhouden. 5S is een manier om de werkomgeving, schoner,veiliger en productiever te maken.

SMED= Single Minute Exchange of Dies

Richt zich op het verkorten van omsteltijd. Omsteltijd is de tijd dat een machine stilstaat of niet produceert, terwijl een werknemer bezig met aanpassen en inregelen.

Visuele fabriek.

Alles in de werkomgeving heeft een vaste plek en is gemarkeerd

Visueel management.

De prestaties van het team worden door het team zelf bijgehouden en ter plekke gepresenteerd

PSD = Policy and strategy deployment

De abstracte bedrijfsdoelen worden top-down doorvertaald in de organisatie. Uiteindelijk weet iedereen wat zijn/haar doelen zijn, gekoppeld aan de hogere doelen

QFD = Quality Function Deployment

Doorvertalen van klanteisen in alle stappen van het totale proces

Filterfabriek.

Simulatie met groepen van 6 tot 25 mensen. In 1 dag zetten we filterfabriek om in een lean working fabriek. Ideaal om snel een inzicht te krijgen in lean working en de daarbij horende stappen

Training projectmatig werken

Leren om in de goede volgorde en volgens haalbare planning (verbeter)projecten te doen

Lean audits.

Spiegel voor organisatie die lean working hebben ingevoerd. Hoe staan we ervoor, waar liggen de verbetergebieden en vooral; wat moeten we doen om te verbeteren!

Doorlooptijd analyse.

Het totale proces van klant vraagt, naar klant krijgt in kaart brengen. Per stap geven we aan wat de werktijd en wachttijd is. Zo ontstaat een overzicht waarbij de grote vissen duidelijk worden

Batch analyse.

Een batch is een hoeveelheid producten van dezelfde soort. Een batch kan in principe gemaakt worden zonder om te stellen. Vaak zijn de batches te groot en zijn dan reden voor lange doorlooptijd, matige kwaliteit en lage leverstiptheid. Met batch analyse kijken we welke soort batches voorkomen en stellen we een verbeter aanpak op + uivoering.

Stroom posters.

De opeenvolgende stappen om te komen tot een product of dienst, uitgetekend in een poster. In de poster geven we o.a. aan of een stap waarde toevoegend is in de ogen van de klant

Stroom poster analyse.

De tekening onder de loep nemen, met verschillende technieken. Bijvoorbeeld de kosten per stap uitrekenen.

Kanban systemen.

Visueel werkvloer planning- en voorraad systeem, dat zichzelf reguleert.

Muda jacht.

OP jacht naar de modder in de organisatie.
De modder waar we elke dag doorheen moeten ploeteren en die het ons moeilijk maakt om optimaal te presteren.

VSWI = Visuele Standaard Werk Instructies

Vastlegging van de meest productieve, meest veilige werkwijze, die ook zorgt voor de beste kwaliteit. Grotendeels opgebouwd aan de hand van foto, tekeningen en plaatjes.

Opzetten van jaarplannen.

Trainen en oefenen in het maken van lean working jaarplannen. Hoe stel ik mijn doelen. Hoe betrek ik de medewerkers. Hoe volg ik de uitvoering.

TPM = Total Productive Maintenance

Onderhoud van machines binnen de productie afdeling, waarbij het produktie personeel een belangrijke rol speelt.

Interim lean working project management.

Niet veel organisaties hebben mensen in dienst die lean working kunnen invoeren. Struiksma OTV neemt dan de rol op zich en traint gelijktijdig de andere managers in de praktijk.

Statistische verbeter technieken.

Meten, analyseren en verbeteren,in groepen. De technieken die geleerd worden zijn:Pareto,Histogram,Lijngrafieken,Correlatie,Kruisjeslijsten,SPC(3Sigma),Visgraat

Werkplek analyse.

De werkplek onder de loep genoemen. Werkwijze op video gezet en analyse maken. Staat alles op de goede plek? Klopt de ergonomie? Kan de productiviteit verbeterd worden?

Projectleiding technische projecten.

Interim project management voor met name technische projecten.

Coachen en begeleiden.

Coachen en begeleiden van leidinggevenden in een productie- en of engineering omgeving.

Interim maintenance engineer

Maintenance engineer met een brede kijk op produceren en de rol van machines en organisatie.
Innovatieve aanpak gebaseerd op betrouwbaarheid van integrale processen ipv betrouwbaarheid van onderdelen.

Interim productie leiding

Productieleider met veel ervaring. Unieke aanpak gebaseerd op Gemba Kaizen.

Optimalisatie en verbeteren van technische productie processen.

Heeft u problemen met bepaalde machines? Is er teveel afkeur? Is de productie te laag? Optimaliseren en verbeteren vraagt vaak een unieke mix van ervaring, kennis en projectmatige aanpak. Struiksma OTV helpt u.