Lean Worker Website
Documenten menu

Documentatie 5S


5S en het standhouden. Struiksma OTV www.leanworker.nl
5S is in theorie een simpele aanpak, maar de praktijk is vaak onverwacht moeilijk. Vaak heeft dat te maken met de factor "Standhouden"
In dit stuk enkele tips om het standhouden te verbeteren.
Lees meer in ….. 5S en het standhouden
5S korte presentatie.  Struiksma OTV  www.leanworker.nl
Korte introductie over 5S.
Lees meer in dit pdf document …… 5S korte presentatie
5S invullijst frequente werkzaamheden. Struiksma OTV  www.leanworker.nl
De medewerkers die 5S gaan toepassen moeten ook een afspraak maken over terugkerende werkzaamheden. Wat gaan we bijvoorbeeld per dag aan 5S doen en wat per week
Lees meer in dit pdf document ……  Invullijst frequente werkzaamheden
5S aanwijzingen bij het invullen van de lijst frequente werkzaamheden.  Struiksma OTV  www.leanworker.nl
Welke 5S werkzaamheden moeten met bepaalde regelmaat uitgevoerd worden. Dit document geeft een checklist.
Lees meer in dit pdf document ……  5S Aanwijzingen bij Lijst Frequente werkzaamheden
vragenlijst 5S in kantoor. Struiksma OTV www.leanworker.nl
Vragenlijst die gebruikt kan worden bij de start van 5S in kantoor. Per vraag kan een score gegeven worden en uiteindelijk wordt een totaal score berekend. In een later stadium kan de lijst opnieuw ingevuld worden om op die manier voortgang te monitoren.
Lees meer in dit pdf document …… Scorelijst 5S in kantoor
5S puntenlijst voor productie  Struiksma OTV  www.leanworker.nl
Vragenlijst die gebruikt kan worden bij de start van 5S in productie. Per vraag kan een score gegeven worden en uiteindelijk wordt een totaal score berekend. In een later stadium kan de lijst opnieuw ingevuld worden om op die manier voortgang te monitoren.
Lees meer in dit pdf document …… 5S puntenlijst productie
5S Schikken praktische aanwijzingen  Struiksma OTV www.leanworker.nl
Bij 5S krijgen de spullen op de werkplek een vaste plaats. Hoe kies je echter die plaats. In dit stuk praktische aanwijzingen en tips Lees meer in dit pdf document …… Praktische aanwijzingen bij de 3e S van 5S
Waar letten we op tijdens een 5S audit.  Struiksma OTV www.leanworker.nl
Als de medewerkers bij de start van 5S een audit op de eigen werkplek uitvoeren dan is de vraag waar ze op moeten letten. Dit stuk geeft een checklijst met generieke onderwerpen Lees meer in dit pdf document …… Checklijst 5S audit op de werkplek